the prussian soldier

'The Prussian Soldier' is an interactive infographic about the uniform of a Prussian soldier and what he carries.


'De Pruisische soldaat' is een interactieve infograpic over het uniform van een Pruisische soldaat en wat hij bij zich draagt.