about Kimberley


As a Visual Storyteller, I am particularly interested in sharing interesting stories, especially stories of individuals and their relationships with others. I find the concept of self extremely fascinating. This, for me, often involves relationship between the mind and body and the influance society has in our relationships with others.

I like working with topics about mental health, psychiatry, the way people treat each other within the constructs of society and individual perceptions.

The challenge of visualizing topics that have no immediate visibility in our world is something I really enjoy working on. I want to make these topics more understandable and give them a bigger public.

I do this with the help of color, differences in human perception and a bit of humor here and there. This way I create work that is atmospheric yet simple, that makes people think about topics and live through stories that are not necessarily their own.


Als Visual Storyteller ben ik vooral geïnteresseerd in het delen van interessante verhalen, vooral verhalen van het individu en zijn of haar relaties met anderen. Ik vind het 'Concept of Self' enorm fascinerend. Hierbij dan weer vooral de relatie tussen lichaam en geest en de invloed die onze maatschappij heeft op onze relatie met anderen.

Ik werk graag met onderwerpen over mentale gezondheid, psychiatrie, de omgang van mensen met elkaar binnen onze maatschappij en de individuele belevingswereld van mensen.

De uitdaging van het verbeelden van onderwerpen die in onze wereld niet direct zichtbaar zijn is iets waar ik heel graag mee bezig ben. Ik wil deze onderwerpen begrijpelijker maken en ze een groter publiek geven.

Ik doe dit door middel van kleur, de verschillen in mensen en hun belevingswereld en een vleugje humor. Op deze manier maak ik werk dat sfeervol is maar vooral ook simpel, werk dat mensen aan het denken zet en ze een ervaring meegeeft die buiten hun eigen belevingswereld valt.