strait-sweater

'strait-sweater' is a piece that I made as a reflection on the relationship of the mother and son in the book 'Birk' written by Jaap Robben. It shows this particular relationship from the son's point of view. It is quite a toxic relationship, which is reflected in the straight-jacket element. At the same time they're quite co-dependent and treat each other delicately, which is reflected in the soft material of the sweater. It's a cosy prison. 

Also, in the book, there's a scene where the mother forces the fathers sweater over the boys head, the panic that follows is also reflected here.


'dwangtrui' is een werk gemaakt als reflectie op de moeder-zoon relatie in het boek 'Birk' geschreven door Jaap Robben. Het laat de relatie vanuit het perspectief van de zoon zien. Het is een ongezonde relatie, wat duidelijk gemaakt wordt door het dwangbuis element. Tegelijkertijd zijn moeder en zoon zo afhankelijk van elkaar en behandelen elkaar enorm voorzichtig, wat duidelijk gemaakt wordt door het zachte materiaal van de trui. Het is een zachte gevangenis.

Ook is er in het boek een scene waar de moeder de trui van de vader over het hoofd van de jongen forceert, de paniek die hierop volgt is ook in dit werk te zien.