depriveren

'Depriveren' is een serie panorama illustraties die ik heb gemaakt voor een project over idealisme. Ik heb met iemand gesproken heel gepassioneerd is over het beschermen van de aarde en de dieren die erop leven. Ze vertelde me dat we allemaal mee zouden moeten werken om hun schoonheid te bewaren.

 

Samen met dit heeft ze ook een sterke overtuiging dat alle wezens individuen zijn, en dat daarom geen levend wezen iets mag worden aangedaan. Niet voor eten, werk of wat dan ook. Als reactie hierop heb ik het bovenstaande stuk geschreven voor een tijdschrift genaamd 'Oelater'.

'Depriveren' are a series of panarama illustration that I made for a project about idealism. I spoke to a person who was really passionate about protecting the planet and the animals. She told me that we all should work hard to preserve their beauty. 

 

She also has a strong belief that all beings are individuals, and that therefore no living being should be harmed. Not for work, not for food, not for anything. In response to that I wrote this text to the left for a magazine called 'Oelater'. It roughtly translates to the following:

 

"Individual:

'An indivisible whole'

 

What makes an individual?

The ability to think?

Thoughts about the world, about good and evil?

Thoughts about how, what and why?

Thoughts about ourselves, ourselves as a whole?

 

What makes an individual?

The ability to speak?

To shape a language?

To talk? To laugh? To scream?

The ability to communicate who we are with others?

 

What makes an individual?

the ability to feel?

Feelings of happines, of joy?

Feelings of despair, or of pain?

Feelings of you and I, feelings of us?

 

Individual:

'A seperate, self-sufficient being'"